HEXPOL: Halvårsrapport  januari-juni 2022

2022-07-15 13:00:00
APRIL - JUNI 2022
 • Försäljningen ökade med 41 procent och uppgick till 5 654 MSEK (4 002).
 • EBIT ökade med 15 procent till 836 MSEK (728).
 • EBIT-marginalen uppgick till 14,8 procent (18,2).
 • Resultat efter skatt ökade med 20 procent till 644 MSEK (537).
 • Resultat per aktie ökade med 20 procent till 1,87 SEK (1,56).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 642 MSEK (590).
JANUARI - JUNI 2022
 • Försäljningen ökade med 39 procent och uppgick till 10 827 MSEK (7 812).
 • EBIT ökade med 13 procent till 1 611 MSEK (1 432).
 • EBIT-marginalen uppgick till 14,9 procent (18,3).
 • Resultat efter skatt ökade med 16 procent till 1 244 MSEK (1 071).
 • Resultat per aktie ökade med 16 procent till 3,61 SEK (3,11).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 745 MSEK (1 023).

"Vi har fortsatt hantera utmaningarna inom leveranskedjan med brist på råvaror, transportproblem och ökade priser på såväl råmaterial som energikostnader. Vi levererade återigen ett mycket starkt kvartal. EBIT uppgick till 836 MSEK, vårt bästa resultat någonsin vilket motsvarar en ökning med 8 procent jämfört med föregående kvartal och med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vi hade en stark försäljningstillväxt om 41 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år med bra försäljning i alla marknader samt alla produktområden. Amerika visade på speciellt stark utveckling medan försäljningen till fordonsrelaterade kunder var fortsatt avvaktande. Inkluderat i den positiva försäljningstillväxten finns effekter av förvärv, positiva valutaeffekter samt ökade försäljningspriser.

Vi tror att vårt starka kundfokus i kombination med geografisk närhet till kunderna ger oss fortsatt möjligheter att hantera störningarna i omvärlden och ytterligare stärka vår marknadsposition. Vi är flexibla och redo att möta den förväntade ökningen av fordonsproduktionen. Den starka affärsmodellen i kombination med en tydlig M&A agenda och stark finansiell ställning ger oss goda utsikter till fortsatt tillväxt och förvärv."

Georg Brunstam, VD och Koncernchef

Cision