HEXPOL: FSG FORDONSRELATERADE KUNDER VISADE SVAG FÖRBÄTTRING 4KV

2023-01-27 13:13:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Polymertillverkaren Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, såg under det fjärde kvartalet en svag förbättring vad gäller försäljningen till fordonsrelaterade kunder, men att den på global nivå fortsatt var varierande.

Det skriver vd Georg Brunstam i bokslutsrapporten.

"Vi ser fortsatt stor osäkerhet i Europa, främst inom bygg- och anläggningsindustrin. Utöver utmaningarna med ojämn efterfrågan och leveransproblem har vi sett fortsatta prisökningar på vissa råmaterial samt höjda energikostnader. Förvärvade bolag har fortsatt lägre marginaler än Hexpols gruppens totala lönsamhetsmarginal", noterar Hexpol-chefen.

På siffernivå lyfter Georg Brunstam fram att bolaget ånyo levererade ett "mycket" starkt kvartal. Det justerade rörelseresultatet förbättrades med drygt 29 procent till 811 miljoner kronor, jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Resultatmässigt uppges kvartalet ha varit det bästa hittills för Hexpol.

I slutet av december såg Hexpol lägre försäljning jämfört med början av kvartalet, påverkat av lagerjusteringar hos kunder och effekterna från det extrema vintervädret i USA.

"Amerika visade trots det totalt på en fortsatt stark utveckling", framhåller Georg Brunstam.

I takt med att leveranssäkerheten ökat för vissa råmaterial har bolaget också aktivt reducerat råvarulagret vilket bidragit till att leverera ett "rekordhögt" operativt kassaflöde om 1.366 miljoner kronor under det fjärde kvartalet (752).

Aktien handlades ned 3,8 procent strax efter att bokslutsrapporten publicerats på fredagen.Direkt-SE