HEXPOL: Bokslutskommuniké 2022

2023-01-27 13:00:00
OKTOBER - DECEMBER 2022
 • Försäljningen ökade med 35 procent och uppgick till 5 495 MSEK (4 085).
 • EBIT ökade med 57 procent och uppgick till 841 MSEK (537).
 • EBIT-marginalen uppgick till 15,3 procent (13,1).
 • Justerat EBIT (exkl. jämförelsestörande poster) ökade med 29 procent till 811 MSEK (628).
 • Justerad EBIT-marginal (exkl. jämförelsestörande poster) uppgick till 14,8 procent (15,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 624 MSEK (446).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,81 SEK (1,29).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 366 MSEK (752 exklusive försäkringsersättning 2021).
JANUARI - DECEMBER 2022
 • Försäljningen ökade med 39 procent och uppgick till 22 243 MSEK (16 005).
 • EBIT ökade med 7 procent och uppgick till 3 290 MSEK (3 074).
 • EBIT-marginalen uppgick till 14,8 procent (19,2).
 • Justerat EBIT (exkl. jämförelsestörande poster) ökade med 19 procent till 3 260 MSEK (2 737).
 • Justerad EBIT-marginal (exkl. jämförelsestörande poster) uppgick till 14,7 procent (17,1).
 • Resultat efter skatt ökade till 2 483 MSEK (2 358).
 • Resultat per aktie ökade med 5 procent till 7,21 SEK (6,85).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 2 813 MSEK (2 731).
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2022 om 3,60 SEK per aktie (3,00).

"Vi levererade återigen ett mycket starkt kvartal. Justerat EBIT uppgick till 811 MSEK (628), vilket resultatmässigt är vårt bästa fjärde kvartal hittills och motsvarar en ökning om 29 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningstillväxten för kvartalet som helhet var stark med en ökning om 35 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år med bra försäljning i alla marknader samt alla produktområden. I slutet av december såg vi dock lägre försäljning jämfört med början av kvartalet påverkat av lagerjusteringar hos kunder och effekterna från det extrema vintervädret i USA. Amerika visade trots det totalt på en fortsatt stark utveckling. Utvecklingen för HEXPOL Engineered Products var mycket stark under kvartalet drivet av ökad efterfrågan på energibesparande produkter. Inkluderat i den positiva försäljningstillväxten för HEXPOL gruppen finns effekter av förvärv, positiva valutaeffekter samt ökade försäljningspriser.

Starkt genomförande av vår solida affärsmodell med högt kundfokus kombinerat med vår förmåga att erbjuda snabba och stabila leveranser samt genomförande av prisjusteringar är nyckeln till det starka resultatet. Detta tillsammans med vår stora geografiska täckning med tillverkning nära kunderna ökar leveransförmågan."

Georg Brunstam, VD och Koncernchef

Cision