Rapport Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, slog analytikernas resultat- och omsättningsförväntningar. 

Hexpol redovisar ett rörelseresultat på 704 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (537).

Väntat var ett rörelseresultat om 681 miljoner kronor enligt Infronts prognossammanställning.

Rörelsemarginalen var 18,5 procent (12,9), att jämföra med väntade 18,1 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 3.810 miljoner (4.168). Väntat var 3.762 miljoner kronor.

Hexpol har ”bra utsikter till fortsatt tillväxt och förvärv”. Det skriver bolagets vd Georg Brunstam i rapporten för det första kvartalet.

”Utöver det har vi sänkt vår kostnadsbas och ökat vår interna effektivitet vilket stärkt vår lönsamhet”, skriver han också i vd-ordet.

Han skriver samtidigt att osäkerheten i världen fortfarande är stor.

”Under kvartalet såg vi stora störningar i leveranskedjorna till våra kunder, tex när det gäller bristen av halvledare. Under kvartalet upplevde vi själva också stora störningar i leveranskedjorna påverkat av globala transport- och råvaruproblem”, skriver han med tillägget att hans medarbetare hanterade dessa utmaningar på ett mycket bra sätt.