Rapport Polymertillverkaren Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett justerat rörelseresultat på 593 miljoner kr för det tredje kvartalet 2020. Hexpol meddelade tidigare i oktober preliminära siffror för ett justerat rörelseresultat inom intervallet 560-590 miljoner kr. En extrainkallad stämma ska besluta om återtagande av utdelning för 2019.  

Väntat var enligt Infront Datas prognossammanställning ett rörelseresultat om 561 miljoner kr. Nettoomsättningen uppgick till 3.328 miljoner kr. Väntat var 3.268 miljoner kr. Bolaget sade i uppdatering i början av oktober att omsättningen skulle vara i linje med förväntningarna.

Rörelsemarginalen var 17,8 procent, att jämföra med väntade 16,6 procent. Resultat efter skatt blev 426 miljoner kr. Här väntades 424 miljoner kr.

Den pågående covid-19-pandemin fortsätter att skapa stor osäkerhet vad gäller efterfrågan på företagets produkter, skriver Hexpol i rapporten.

Polymertillverkaren Hexpols styrelse återkallar beslutet från i april 2020 om att dra tillbaka förslaget om utdelning, framgår av delårsrapporten för det tredje kvartalet. Hexpol kommer också återbetala permitteringsstöd.

Förslaget om utdelning drogs initialt tillbaka som en konsekvens av den stora osäkerhet som då rådde kring covid-19. Samtidigt uppgavs att styrelsens ambition var att kalla till extra bolagsstämma under hösten och fullfölja sitt tidigare kommunicerade utdelningsförslag om 2,30 kr per aktie.

”Konsekvenserna av covid-19-pandemin kan nu bättre överblickas och styrelsen har bedömt att det, tack vare koncernens starka prestation och likviditet, finns förutsättningar för ett återinförande av utdelningen enligt det ursprungliga förslaget”, skriver bolaget.

Styrelsen avser därför att kalla till en extra bolagsstämma den 20 november 2020 för att besluta om ett förslag till utdelning om 2,30 kr per aktie för 2019.

I samband med fastställd utdelning kommer Hexpol att återbetala det permitteringsstöd som erhållits i Sverige relaterat till covid-19-pandemin, skriver bolaget.