Rapport Hexatronic, systemleverantör inom fiberoptisk kabel och infrastrukturlösningar för telekomföretag, redovisar ett resultat efter skatt på 45,5 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2020 (14,5). Resultatet per aktie ökade till 1,21 kr (0,39).

Nettoomsättningen uppgick till 600 miljoner kr (463), vilket var i linje med det preliminära beskedet från den 14 januari.

Ebita-resultatet blev 65,8 miljoner kr (27,6), vilket kan jämföras med preliminära 62-67 miljoner.

En utdelning om 0,50 kr per aktie föreslås för helåret 2020 (0,00).

Fortsatt ökande efterfrågan

Hexatronic ser för 2021 en fortsatt ökande efterfrågan i samtliga sina tillväxtmarknader. Det uppger vd Henrik Larsson Lyon i bokslutsrapporten.

”Vi bedömer att den svenska marknaden kommer vara på ungefär samma nivå som under 2020”, fortsätter Hexatronic-chefen.

Koncernen gick in i 2021 med en orderbok som organiskt var 93 procent högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Exklusive sjökabelprojekt var orderboken 47 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år.

”Utvecklingen av covid-19 pandemin och dess påverkan på oss innebär en fortsatt osäkerhet även om vi under 2020 lyckats hantera det väl. På sikt är vår bedömning att erfarenheterna från covid-19 kommer ha en positiv inverkan på investeringar i kommunikationsnät”, resonerar Hexatronic-chefen.

Höjer finansiella lönsamhetsmålet

Hexatronic bedömer att bolaget under det gångna året tappade 5 till 10 procent i försäljning på grund av covid-19-pandemin.

”Försäljningen fortsätter att utvecklas väl även om vi inte nådde vårt mål om minst 20 procents tillväxt. Försäljningstillväxten uppgick till 13 procent, varav organisk tillväxt om 11 procent”, uppger Henrik Larsson Lyon.

Hexatronic meddelade på tisdagskvällen en höjning av sitt finansiella lönsamhetsmål. Det nya uppdaterade målet är att ebita-marginalen ska uppgå till 10 procent, en höjning från tidigare mål som var 9 procent.