Installation av fiber i ett hus.

Aktie Hexatronic-aktien rasade 10 procent under onsdagen efter en serie Twitterinlägg från blankarfirman Viceroy Researchs grundare Fraser Perring. Han uppger att Viceroy har blankat Hexatronic och ser aktien som "oinvesterbar".

Fraser Perring skriver att Hexatronic har stora problem och investerare bör fråga sig vad bolaget förvärvat och hur ledningen bestämde värdet.

”Min syn är att företaget måste se över sin förvärvsstrategi och sluta låtsas. När kommer det generera verkliga pengar? Aldrig?”, skriver han.

Totalt är 13,6 procent av Hexatronic blankat, enligt ägardatatjänsten Holdings.