Insynstransaktioner Mätteknikbolaget Hexagons nytillträdda vd Paolo Guglielmini har köpt 48 569 aktier i bolaget för cirka 5,6 miljoner kronor. Aktierna köptes till kursen 115 kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Enligt ägardatatjänsten Holdings innebär köpet att Paolo Guglielmini ökar sitt ägande i Hexagon med nära 200 procent, till drygt 76 000 aktier.