Hexagons vd säljer aktier - kvarstår som dedikerad vd och aktieägare

2021-11-09 18:00:00

"Jag har valt att sälja en del av mitt aktieinnehav i Hexagon. Mitt engagemang och min starka tilltro till Hexagons framtid kvarstår. Vi står inför en mängd spännande möjligheter och jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla Hexagon mot våra strategiska mål", säger Ola Rollén, vd och koncernchef, Hexagon.
Transaktionen kommer att rapporteras till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.
För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Felix von Stedingk, Media Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 22, media@hexagon.com
Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2021 kl. 18:00 CET.

Cision