Aktie Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén har under den 5-8 november sålt cirka 1.5 miljoner aktier i bolaget.

Ola Rollén kvarstår som dedikerad vd och aktieägare i Hexagon, och äger efter försäljningen 502.075 aktier samt 318.195 prestationsaktierätter till ett totalt värde av cirka 117 miljoner kronor baserat på stängningskursen den 9 november.

”Jag har valt att sälja en del av mitt aktieinnehav i Hexagon. Mitt engagemang och min starka tilltro till Hexagons framtid kvarstår. Vi står inför en mängd spännande möjligheter och jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla Hexagon mot våra strategiska mål”, kommenterar Ola Rollén, vd och koncernchef på Hexagon.