HEXAGON: ORG TILLVÄXT GES +7% (EST 5,7%) IES +6% (EST 6,4%)

2022-07-27 08:16:27

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hexagons affärsområde Geospatial Enterprise Solutions (GES) hade under årets andra kvartal en organisk tillväxt på 7 procent medan Industrial Enterprise Solutions (IES) noterade en organisk tillväxt i intäkterna på +6 procent.

Förväntat enligt Infront var en organisk tillväxt på 5,7 procent för GES respektive 6,4 procent för IES.

Gällande divisionerna inom GES rapporterade Geosystems 8 procent organisk tillväxt, driven av fortsatt stark efterfrågan inom samtliga industrier, men hämmades av ansträngd tillgång på vissa komponenter. Safety & Infrastructure hade 1 procent organisk tillväxt gynnad av god tillväxt inom infrastruktur, men hämmades av tuffa jämförelsetal inom försvarsindustrin. Autonomy & Positioning noterades för 6 procents organisk tillväxt gynnad av stark tillväxt inom jordbruk och återhämtning inom marina lösningar.

Inom IES hade Manufacturing Intelligence 6 procents organisk tillväxt driven av stark efterfrågan i Amerika och god utveckling inom flyg och generell tillverkning. Divisionen Asset Lifecycle Intelligence, tidigare PPM, rapporterade 5 procent organisk tillväxt gynnad av tillväxt inom mjukvara för design och asset information management och lösningar för cybersäkerhet, men hämmades av covid-19 relaterade nedstängningar i Kina.Direkt-SE