Aktie Hexagons operationella nettoomsättning ökade med 15 procent till 1 403 miljoner euro (1.217) under fjärde kvartalet 2022. Det visar en sammanfattning av bolagets kvartalsrapport, som tidigareläggs efter en mejlmiss.

Den organiska tillväxten uppgick till 8 procent, struktur utgjorde 2 procent av tillväxten och effekter av valutakursrörelser var 5 procent. Justerat rörelseresultat ökade med 12 procent till 418 miljoner euro (373) med en marginal på 29,8 procent (30,7).

Sammanfattningen av resultatet för det fjärde kvartalet offentliggörs med anledning av en isolerad incident kopplad till ett e-postkonto, uppger Hexagon. Händelsen är fullt utredd, enligt bolaget.

Hexagon tidigarelägger sin bokslutskommuniké till tisdagen den 24 januari, från det ursprungliga datumet 1 februari.