Aktie Mätteknikbolaget Hexagons affärsenhet för hållbar innovation och investeringar i grön teknik lanserar en riskkapitalsatsning, framgår av ett pressmeddelande.

Riskkapitalsatsningen kommer att gå under namnet R-ventures och ske under affärsområdet R-evolution. Målet är att främja uppstartsbolag inom grön tekniks arbete för att avhjälpa klimathotet med satsningar på innovation.

”R-ventures hjälper green-tech-bolag att nå nästa stora tekniska genombrott genom att förse dessa med startkapital eller teknologi från Hexagons portfölj”, skriver Hexagon.

Material Mapper, ett bolag baserat i Norge som verkar för en övergång till en cirkulär ekonomi i byggnadssektorn, tog emot programmets första investering. Bolaget inriktar sig på digitalisering av byggplatsers återanvändbara material, vilket i slutändan kopplar samman avvecklingsprojekt med nybyggnadsprojekt för att öka återanvändbarheten av byggnadsmaterial.

Andra fokusområden som nämns är hållbar energi och förvaring, grön vätgas, infångning av koldioxid, hantering av plastavfall, avsaltning, växtbaserad mat, övervakning av ekosystem, hållbart jordbruk, och övergång till en cirkulär ekonomi.