Rapport Mätteknikbolaget Hexagons styrelse föreslår en utdelning per aktie på 0:12 peuro per aktie för helåret 2022. Det framgår av den fullständiga bokslutsrapporten som släpptes på tisdagen. 

I måndags släppte Hexagon preliminära siffror för det fjärde kvartalet med anledning av en incident kopplad till ett e-postkonto. Aktien slutade måndagen upp 2,2 procent, vilket var mer än Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 som steg 1,2 procent.

Utdelningen på 0:12 euro är i linje med vad analytikerna hade räknat med enligt en sammanställning gjord av Infront. Året innan var utdelningen 0:11 euro per aktie.

Hexagons justerade rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 kom enligt måndagens siffror in marginellt under analytikernas vinstförväntningar, enligt Infronts estimat.

Det justerade rörelseresultatet ökade med 12 procent till 418 miljoner euro (373) med en marginal på 29,8 procent (30,7), enligt resultatsammanfattningen.

Enligt Infronts sammanställning av tolv estimat gjorda före måndagens oplanerade besked hade analytiker i genomsnitt räknat med 424 miljoner euro i justerat rörelseresultat.

Vidare visade siffror då att Hexagons operationella nettoomsättning ökade med 15 procent till 1.403 miljoner euro (1.217) för det fjärde kvartalet 2022.

Den organiska tillväxten uppgick till 8 procent, varav struktur utgjorde 2 procent av tillväxten och effekter av valutakursrörelser var 5 procent.

Enligt tisdagens fullständiga delårsrapport blev den rapporterade nettoomsättningen 1.402 miljoner euro (1.210). Analytiker hade före måndagens besked i genomsnitt räknat med 1.396 miljoner euro i rapporterad nettoomsättning.

Under de fyra närmast föregående kvartalen har Hexagons operationella nettoomsättning kommit in ungefär en halv procent över den rapporterade nettoomsättningen.

Den rapporterade bruttomarginalen blev 66,1 procent (64,7), vilket kan jämföras med analytikernas förväntan om 65,6 procent före måndagens besked. En justerad bruttomarginal på 66,2 procent (65,0) kommunicerades i måndags.