Heta tips för måndagsbörsen

Publicerad 2012-09-03 08:15

Aktieanalys Börsveckan sänker rekommendationen på tre aktier i veckansutgåva, Mekonomen, Avega och Proffice - samtliga till avvakta. Avvakta får även Hemtex och Trustbuddy medan tre aktier får köprekommendation: Alliance Oil, Eurocon och Elos.

Alliance Oil-aktien har svårt att lyfta, trots alla köprekommendationer. Det gör att värderingen är uppseendeväckande låg, även om det finns vissa skäl för marknadens skepsis, varav bolagets prognosmissar är ett. I bland känns det dock som att marknaden konstruerar skäl för att kunna förklara varför kursen är så låg, menar Börsveckan. Grundscenariot för Alliance Oil är intakt, även om tidsramen har förskjutits, och efter årets kursras bör nedsidan i aktien vara begränsad, skriver Börsveckan och rekommenderar köp.

Mekonomens rapport underträffade lågt ställda förväntningar och det lär komma en hel del nedgraderingar av prognoserna för både i år och nästa. Med antagandet om att andra halvåret blir som det första, och att nästa år ger en tillväxt på 10 procent och en rörelsemarginal på 12 procent, blir värderingen av rörelsen strax under 11 gånger rörelseresultatet, vilket är lite för högt för den med kort investeringshorisont. Om man däremot tar fasta på Mekonomens långsiktiga potential samt en direktavkastning på nära 5 procent, känns aktien bra att ha. Men med en horisont på ett år så är det svårt att se vad som kan få aktien att lyfta. Börsveckan sänker sin rekommendation till neutral.

Pilum, noterat på First North, handlas runt 0:72 kronor per aktie och börsvärdet är 70 miljoner. Verksamheten består i att designa system för rökgasrening och vattenrening åt kunder som LKAB och Lunds Energi. Eftersom investeringsprojekten som bolagets kunder driver är mycket långsiktiga och stora är det inte ovanligt att det skjuts upp eller läggs i malpåse, vilket gör att Pilum har svårt att leverera en jämn försäljnings- och resultatnivå. Börsveckan betraktar aktien som ett förhoppningspapper. Den är värd att hålla ögonen men avstår för tillfället, blir Börsveckans rekommendation.

Avega satsade offensivt med kraftig expansion som gav hög tillväxt. Men när marknaden vek var bolaget sent på bromsen. Det som oroar är den svaga lönsamhetstrenden i Stockholm. Ser man till värderingen av aktien är den låg, baserad på konsensus för 2013. Marknaden prisar in en återhämtning i intäkterna redan nästa år, dock med relativt svag marginal. Börsveckan bedömer att det blir en svag försäljning och fortsatt svag lönsamhet. På lång sikt är Avega en intressant aktie, men ur just ett aktieperspektiv lär inte de långsiktiga fördelarna uppväga en kortsiktig svag konjunktur. Börsveckan sänker rekommendationen till avvakta.

Hemtex är på väg att repa sig men tillfrisknandet går långsamt och det är
fortfarande svårt att räkna hem aktien. Kanske är det bäst att Hakon Invest gör slag i saken och lägger bud på hela Hemtex. Förväntningarna på en sådan utveckling ligger redan i kursen.

Proffice hade ett bra första halvår och verkar ta marknadsandelar i Sverige, men efterfrågan är konjunkturkänslig och framtidsutsikterna osäkra. Dagens värdering, p/e 10,4, känns ganska rimlig för konjunkturkänsligt bolag. Proffice satsning på industri/logistik har höjt konjunkturkänsligheten ännu mer. På plussidan finns en solid balansräkning och att exponeringen ligger mot Norden, jämfört med övriga Europa. Börsveckan velar men väljer till slut att dra ned rekommendationen från köp till avvakta.

Trustbuddys affärdidé är att förmedla kortfristiga krediter mellan
privatpersoner. Tillväxten, som för många unga bolag, är stark och fortsätter den i samma höga tempo, kan aktien vara värd att hålla ett öga på för verksamheten känns onekligen spännande. För närvarande rekommenderar Börsveckan inte att köpa aktier i bolaget.

Bland utgåvans kortanalyser får Aktietorgets Eurocon fortsatt förtroende, med upprepad rekommendation köp. Elos svacka ser ut att ta ett tag att ta sig i genom och även om Börsveckan behåller sin köprekommendation ska Elos betraktas som en turnaround-kandidat.