Krönika En bra regel för investerare är att ta bara ta vettiga risker. Att inte tokchansa utan istället satsa på måttliga chansaktier där försäljningen är i full gång och ger lönsamhet är nyckeln till framgång.

En läsare uppmärksammade på min sajt att jag i februari 2019 rekommenderade att hellre satsa på Cellavision, Evolution Gaming och Fortnox än de båda onoterade förlustfabrikerna HVR Water Purification och systerbolaget Xzero.

Detta då de två sistnämnda bolagen i decennier försökt utveckla vattenreningsteknik utan att någonsin lyckas. Min slutsats var att varje gång du får erbjudande om att delta i en nyemission i någon av dessa lottsedlare – tacka nej.

Med facit på hand så här fyra år senare var de vettiga riskerna klart mer värda att ta. Medicinteknikbolaget Cellavision är ned med 25 procent medan mjukvarubolaget Fortnox har tiofaldigats och kasinoleverantören Evolution tolvfaldigats i kurs. Det är ett bättre utfall för mina exempelaktier än vad jag hade trott.

Snabbt stigande intäkter och en lönsamhet som hänger med. Förr eller senare lyfter det aktien även om värderingen är hög. Just nu känns den klart överkomlig i Evolution som handlas till knappt 30 gånger årsvinsten. Det är i nivå med vinsttillväxten.

Fortnox-aktien är uppe på kurser motsvarande 120 gånger årsvinsten. Det är svindlande högt för ett av börsens absolut bästa tillväxtbolag. Risken känns utifrån värderingen därmed extra hög, men en stigande kurstrend gör att det ändå inte behöver vara något säljläge. 

Det finns många bolag på smålistorna som säljer produkter som aldrig verkar leda till stigande försäljning. Det finns hög potential om de mot förmodan skulle lyckas, men oftast gör de inte det. Mitt stående råd blir därför att undvika den typen av aktier.

Vill du ta hög risk chansa istället på börsens högvärderade tillväxtstjärnor. Sannolikheterna är ändå bättre där, även om du inte ska satsa för mycket. Bygg istället grunden i din aktieportfölj i stora och stabila bolag och toppa sen med vettiga tillväxtchanser.