Placera D-aktier är ett ovanligt inslag bland Stockholmsbörsens högutdelande aktier. Vi har tittat närmare på fastighetsaktierna Sagax D och SBB D.

Till skillnad från stamaktier som i regel kallas för a-aktier och b-aktier är d-aktierna ett eget aktieslag som ligger närmare preferensaktier. Fördelarna med d-aktier väger ganska jämnt mot nackdelarna.

Fördelen för börsbolagen är att d-aktierna räknas som eget kapital i större utsträckning än preferensaktier, vilket gör att kreditratingen kan bli högre. Därmed kan bolagen låna mer och billigare än om de har preferensaktier. Det är i sin tur en fördel för stamaktieägarna.

För dig som köper en d-aktie är nackdelen att du får en klart sämre preferens eller företräde jämfört med den som preferensaktierna har. Du står med andra ord längre bak i kön för att få utdelning så risken är högre, men istället är direktavkastningen något högre för att kompensera.

Jämför vi direktavkastningarna mellan preferensaktierna och d-aktierna i Sagax respektive SBB ser det ut så här:

Sagax Pref: 5,5%
Sagax D: 5,7%

SBB Pref: 5,6%
SBB D: 6,4%

Skillnaden är mycket liten i Sagax fall. Då handeln är tillräckligt stor i Sagax Pref samtidigt som risken är lägre kan preferensaktien ändå vara det lite bättre alternativet.

För SBB är valet enklare då SBB D ger klart högre direktavkastning. SBB Pref är dessutom en aktie där det numera råder liten handel och i värsta fall riskerar den att bli avnoterad framöver.

Generellt är både preferensaktier och d-aktier på höga kursnivåer jämfört med hur det sett ut de senaste tre åren. Trots den relativa kursrisken lär totalavkastningen ändå stå sig bra jämfört med de tryggaste räntealternativen. Du får ändå en hel del för riskerna du tar, men det är inte bråttom att bli fullinvesterad.

Tänk på att utdelningen per aktie inte kommer att höjas och i den typen av aktier måste vi fokusera mycket på riskerna. Kurserna borde vara cykliska mycket större utsträckning än långsiktigt trendande uppåt. Kommer det därför en kursrekyl kan d-aktier och även preferensaktier locka mer igen.