Krönika Att ligga tyngst i de bolag man har bäst koll på är självklart. Ofta finns dessa på vår hemmamarknad och är stora och breda basaktier, konstaterar Marcus Hernhag i veckans krönika.

Bra basaktier är investmentbolag och skogsbolag. SCA är ett sådant bolag och deras stora skogsinnehav i norra Europa är långsiktigt lovande reala tillgångar. Många trender pekar mot bra framtida efterfrågan på förnyelsebar grön råvara i form av trä och papper.

Jag får intrycket av att svenska pensionsjätten Alecta gjort ett mindre bra jobb när det gäller kapitalallokeringen. Diplomatiskt uttryckt. De borde ha satsat tungt i stora svenska bolag då många pensionstagare arbetar där och därmed blir sina egna ägare. Så de arbetar lite åt sig själva också om de via Alecta varit stora aktieägare.

Bara den 9 mars 2023 brände svenska pensionsjätten Alecta 4,6 miljarder kr i amerikanska nischbanken SVB:s krasch. Mer än värdet på hela innehavet i SCA. Totalt förlorade Alecta ett tvåsiffrigt antal miljarder i tre USA-banker på bara någon vecka. Med mindre innehav där och mer i säkrare och mer välkända bolag hade skadorna minskats.  

Det blir inte bättre av att man tidigare sålde alla aktier i Swedbank och efter att ha varit ägare i 71 år i Handelsbanken även den banken. Å andra sidan känns det som otur med tajmingen, men helt klart hade det varit bättre att äga i de betydligt bredare svenska bankerna än smala amerikanska.

Finanssektorn är ökänd för att ha stor hävstång och vara komplex, då det ligger i sakens natur att banker lånar vidare massor av kapital. Det är ett enkelt misstag att som långsiktig och mer passiv investerare ligga för tungt inom finans av den anledningen. Håll nere riskerna och parera räntesmockan med rätt mängd bankaktier.

Både småsparare, Alecta och deras kollegor måste tänka på att sprida riskerna på rätt sätt. Riktigt långsiktiga portföljer bör ligga tyngst i uppenbara basaktier och ha mindre poster i mer exotiska aktier liksom i de med tillväxtprägel och hög värdering.