Aktier Undvik att köpa in dig i de sämsta bolagen för det är inte värt risken. De aktier som fallit mest på börsen på tre års sikt kan förstås med mycket tur vända framöver och studsa upp, men oddsen är inte bra. Oftast blir aktier helt utbombade av en anledning.

På tre års sikt har dessa fem aktier fallit mest i kurs:

Eniro -98,6%
VRG -93%
Anoto -91,3%
Fingerprint -86,9%
Eltel -85,7%

Av de fem kursförlorarna ovan är det bara Fingerprint som inte genomfört en eller flera nyemissioner under de senaste tre åren. De övriga fyra har det och det har i princip då handlat om defensiva nyemissioner. Svaga resultat och för främst Eniro även stora skulder framtvingade kapitaltillskotten.

Att sälja aktier i tid när förlusterna håller i sig eller börja komma minskar risken att hamna i en defensiv nyemission. Att bara äga aktier i bolag som klarar av att behålla och öka utdelningen är också bra riskhantering, särskilt om vinsten och kassaflödet är större än utdelningen för då räcker kapitalet.

Defensiva nyemissioner innebär ofta stor utspädning. Därför måste du i de lägena välja mellan att gå in med mer kapital i problembolaget eller bli kraftigt utspädd. För att slippa välja mellan två dåliga ting måste du undvika att hamna där i förstaläget.

Bolagen i branscher med högt teknikinnehåll eller stor känslighet för konjunkturen är generellt sett riskablare än genomsnittet. Det gäller än mer rena forskningsbolag.

Om du äger en kursraket som vänder rakt nedåt som Fingerprint gjort och som G5 gör nu se åtminstone till att du aldrig har stora positioner i sådana högriskaktier.