Aktietips G5 Entertainment och Nolato är två tillväxtaktier som är väl värda att ha lite extra koll på det kommande året. Detta trots att aktiernas värderingar nu är nere på misstänkt låga nivåer.

Mobilspelbolaget G5 Entertainment är trots tisdagens uppgång på 7,5 procent ned med 75 procent sedan kurstoppen på 580 kr i juni. Aktien handlas därmed till låga tio gånger det senaste årets redovisade resultat. Detta då årsvinsten ligger på 14,11 kr per aktie trots resultattappet under tredje kvartalet.

Om bolaget ens kommer nära den historiska tillväxten https://www.privataaffarer.se/borsens-tio-snabbvaxare/ och behåller lönsamheten någorlunda är värderingen misstänkt billig. Marknaden har sannolikt sålt ned G5-aktien på grund av oro för hur spelen ska sälja framöver.

Många dagar har stora amerikanska investmentbankers kunder dominerat bland säljarna och svenska småsparare via Avanza på köpsidan. Det är en generell tumregel att små bolag på mindre marknader som den svenska säljs av ganska hårt när de stora internationella aktörerna vill flytta kapitalet till säkrare placeringar.

Under gårdagen var det tvärtom utländska aktörer som köpte och det är intressant. En dag är ingen trendvändning när det gäller kapitalflödena, men i vart fall är en upprekyl naturlig efter den långa och djupa nedgången. Vad som händer med G5:s försäljning och resultat under 2019 avgör den långa kurstrenden. Där är osäkerheterna förstås fortsatt höga och bokslutet den 13 februari blir ett första intressant steg.

Plastdetaljtillverkaren Nolato har drygt halverats från kurstoppen på 812 kr i juli. Även här stannade vinsttillväxten in under tredje kvartalet då det justerade resultatet var oförändrade 5,93 kr per aktie. Att Nolatos vinsttillväxt kanske toppat samtidigt som konjunkturen börjar mattas av framöver och det finns hot om regleringar mot de e-cigaretter som Nolato tillverkar en liten del av förklarar en del av kursnedgången.

En akties värde är i princip det egna kapitalet plus nuvärdet av alla framtida nettovinster. Nolatos framtid har troligen inte mörknat så pass att alla framtida vinster plötsligt ska värderas till hälften, men marknaden har antagligen inte handlat ned aktien till klart överkomliga 13,5 gånger det senaste årets vinst utan anledning.

Tillväxtaktier är bäst att köpa tidigt i en lång uppgångsfas driven av allmänt konjunkturuppsving eller någon annan investeringscykel. Då kan det bli ett par riktigt bra år. Tydliga tecken på det har vi inte sett än, men bolagen är väl värda att bevaka det kommande året.