Krönika I tider med hög inflation och därför stigande räntor bör du testa räntekänsligheten i din aktieportfölj. Hur stor andel har du i exempelvis fastighetsaktier jämfört med bankaktier?

Fastighetsbolagen är kapitalintensiva och lånar. Därför missgynnas de när räntorna stiger och de successivt tvingas lägga om lån till allt högre räntor. Fastigheterna värderas generellt sett ned en del i värde när räntorna stiger, men inflationen får hyrorna att stiga så driftnettot kan också öka. I alla fall om bolagen kan parera ökade driftkostnader.

Banker och nätmäklare gynnas av stigande räntor, för marginalerna ökar när räntorna stiger från låga nivåer. Den här sektorn kan med andra ord vara en motpol eller hedge för dig med fastigheter eller som har ett bolån. Minns det jag skrev förra veckan om att vara på rätt sida av stängslet i hagen. 

Testa din aktieportfölj genom att räkna ut hur stor andel i procent av portföljen du har i respektive sida. Trots att jag sålt tre fastighetsaktier (Castellum och amerikanska Realty Income och W.P. Carey) under den senaste månaden har jag totalt 14,2 procent i fastigheter.

Detta i form av Cibus Nordic Real Estate, Corem Pref och Estea Omsorg Fondandel samt i USA de båda digitalt infrastrukturfokuserade fastighetsbolagen Crown Castle International och Digital Realty Trust.

14 procent är ganska högt för att vara en enskild sektor. Särskilt beaktat att jag bara har ca 6 procent i innehav som gynnas av stigande räntor. Det är de båda USA-bolagen Arbor Realty och New Mountain Finance Corp, samt via mina Creades-aktier även Avanza. De svenska nätmäklarna och storbankerna har i år dessutom missgynnats av den svaga börsutvecklingen.

Å andra sidan verkar mycket tyda på att inflationstoppen är nådd och att centralbankerna inte kommer att höja så mycket till. Stämmer inte det scenariot måste vi alla vara redo att anpassa portföljerna. För även tillväxtaktier missgynnas av stigande räntor.