Notering Fastighetkändisen Eric Selins bostadsbolag K-Fastigheter ska till börsen. Första noteringsdag för K-FAST Holding planeras till 29 november. Fokus ligger mot fortsatt tillväxt och i centrum står de egenutvecklade koncepthusen.

Hyreshus ses i tider av låga räntor som något stabilt och tryggt och hela fastighetsbranschen har varit het länge. När Balders storägare och vd Eric Selin står som storägare i ett nytt börsbolag blir intresset därefter. Selin har många år av framgångar bakom sig i kursraketen Balder.

K-Fastigheters finansiella mål är offensiva då man över en konjunkturcykel i genomsnitt ska öka substansvärdet per aktie med minst 20 procent per år inklusive eventuella värdeöverföringar. Även förvaltningsresultatet per aktie ska växa med minst 20 procent per år i snitt.

Det innebär att substansen och förvaltningsvinsten per aktie dubblas på 3,5 år. Når bolaget fortsatt de siffrorna över tid kan man lätt räkna hem aktien. Det långsiktiga substansvärdet var 59,43 kr per aktie per den 31 september. Det bokförda egna kapitalet var 47,36 kr per aktie.

Även om vi justerar vi för nyemissionen och räknar på teckningskursen blir p/b-talet höga 1,5. Det innebär 50 procents premium, vilket hade varit hutlöst dyrt för 10-15 år. Om vi nu jämför med de dyraste fastighetsbolagen på börsen eller andra hyreshusbolag som Balder, Heba och John Mattson är det inte särskilt högt.

Den nyemission som K-Fastigheter genomför tillför vid fullteckning 788 miljoner kr. Alla aktierna i erbjudandet är nyemitterade. Eventuellt tillkommer övertilldelningsoption och då utökas nyemissionen till max 906 miljoner kr. Räntetäckningsgrad och finanser ser godkända ut redan innan nyemissionen. K-fastigheter lånar till låga 1,85 procent i genomsnittlig ränta.

425 miljoner kr av aktierna är redan bokade på ankarinvesterarna. Dessa är hela nio till antalet och består bland annat av storbankers fondbolag och AP-fonder. Intresset verkar stort.

Teckningskursen är lyckligtvis inget intervall utan jämna och fina 105 kr.

Teckna aktien och hoppas få tilldelning. Överväg sen att ta hem en snabb vinst.