Notering Handeln i CTEK startar på Nasdaq Stockholm den 24 september och det är svårt att hitta aktie i en hetare sektor, menar Marcus Hernhag.

Bolagets egen uppskattning är att man är den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och tvåa i Sverige när det gäller att leverera laddare och tillbehör för elfordonsladdning. CTEK utvecklar och säljer laddarna, men har tillverkningen via underleverantörer i Kina.

Elbilar kommer att bli allt vanligare på vägarna framöver och med en aktiemarknad som gillar tillväxtbolag och gröna aktier lär det bli rusning för att teckna aktie.

Erbjudandet består dels av nyemitterade aktier för 300 miljoner kr och dels befintliga aktier värda 1,8 miljarder kr. Detta räknat på den jämna och fina teckningskursen 69 kr. Kapitaltillskottet ska gå till amorteringar, vilket behövs då soliditeten vid halvårsskiftet var svaga 21 procent.

Av erbjudandets totala värde på 2,1 miljarder tecknar ankarinvesteraren Latour aktier för 1 054 miljoner, vilket är hälften. Plus i kanten att CTEK får in en långsiktig och bra stor ägare när riskkapitalbolaget Altor är med och säljer.

CTEK:s nettoomsättning växte med 56 procent till 455 miljoner kr under första halvåret i år. Det är klart högre tillväxttakt än fjolårets 11 procent. Även rörelseresultat och nettovinst förbättras rejält i år

Med hänsyn taget till 2020 års konjunktursvacka i pandemipaniken känns det som att CTEK stod pall rätt bra och nu skördar frukterna av en växande elfordonsflotta.

Räknat på årets av oss prognostiserade vinst exklusive jämförelsestörande poster är p/e-talet 37. Branschkollegan Garo är klart dyrare än så trots att de även säljer andra produkter som möter klart lägre efterfrågan. Enligt börsdata handlas Garo till 71 gånger de fyra senast redovisade kvartalens resultat, men Garo har å andra sidan klart bättre finanser.

Marknaden för nyintroduktioner hade toppat i juni och flera övertecknade erbjudandet resulterade ändå i sjunkande kurs första handelsdagen. Efter sommarstiltje på introduktionsfronten verkar marknaden vara het igen.

Vårt råd blir att teckna CTEK och det finns alla förutsättningar för en rejäl uppgång första handelsdagen och därefter.