Krönika I kryptovärlden är det vanligt att sätta ett maximalt antal på alla kryptovalutor. Detta för att enkelt uttryckt motverka inflation i betydelsen hur många enheter som dessa digitala tillgångar kan finnas i. Istället hoppas investerare och spekulanter på att priset ska stiga, alltså att exempelvis bitcoinkursen ska gå upp.

Motsvarande tänk ska du ha även om du bara investerar i traditionella tillgångar. Aktier i bolag som inte behöver nyemittera för att täcka förluster, där blir det ingen inflation i betydelsen allt fler aktier hela tiden. Istället kan bolaget bygga värden per aktie, vilket långsiktigt får kursen att gå upp.

Sen behöver det inte vara fel att börsbolag ibland nyemitterar aktier. Jag gav i en aktiechatt nyligen https://www.privataaffarer.se/hernhag-fem-aktier-som-kan-sta-emot-borsturbulensen/ det generella rådet att teckna aktier i Axfoods nyemission. Det beror på att förvärvet de gjorde av Bergendahl Food stärker Axfoods position på den oligopolliknande matmarknaden.

Någon inflation i antalet stora grossister eller detaljister i dagligvarubranschen lär vi inte få se. Därför lär det knappa antalet leverantörer få allt mer stordriftsfördelar på sikt och i alla fall om de kan differentiera utbudet och klara övergång mot e-handel och hålla bra priser.

Lika mycket inflation i intäktsledet som i kostnadsledet gör att även börsbolagens vinster inflateras, alltså stiger i antal kronor räknat. Den typen av inflation är bra, men som strategi när det gäller investeringar – välj de tillgångar där det inte är inflation i antal konkurrenter eller annat på utbudssidan.

Ha samma tänk gällande att investera i en bostad eller i annan fastighet. Rätt läge i en stad som växer är bra, för det blir inte mer mark varken i centrala Stockholm eller i centrala Berlin. Många städer växer dessutom inte så oerhört mycket på höjden, så oaktat värderingarna och ränteförändringarna just nu har knapphetsprissättningen gynnat sådana investeringar över lång tid och kan nog göra det även framöver.