Analys När Garo börsintroducerades i mars 2016 var elproduktbolaget den där fina lilla entreprenörsdrivna verksamheten till ganska låg värdering som alla långsiktiga placerare vill ha.

Till teckningskursen 73 kr rekommenderade Privata Affärer teckna, https://www.privataaffarer.se/articles/2016/03/08/marcus-hernhag-teckna-genuint-garo/

Men efter rusningen till toppen på 268 kr i april 2017 har kursen backat till 177 kr.

Att styrelsen i Garo sparkar vd på stående fot dagen före bokslutskommunikén känns oroande. Motiveringen att Garo ”behöver en annan typ av ledarskap för att driva organisationen framåt och utnyttja den potential som finns fullt ut” är som vanligt inte helt solklar.

Uppenbarligen är styrelsen inte nöjd med hur organisationen utvecklats inom Garos ”snabbväxande produktområden där utvecklingstakten sker i ett högt tempo”.

Olika syn på bolaget

I värsta fall kan det tolkas som att Garo håller på att halka efter inom laddstolpar och andra elprodukter, men troligen handlar det mer om olika syn på hur bolaget ska fortsätta växa på bästa sätt och hur ledningen ska agera internt eller externt. För övrigt har bolaget också ny finanschef från årsskiftet.

Bokslutet var annars rätt bra då intäkterna växte med 13 procent och rörelsevinsten med 21 procent under fjärde kvartalet. Även på helåret 2018 gick resultatet åt rätt håll om vi bortser från en positiv skatteeffekt under 2017. Vinsten per aktie backade därför något till 8,27 kr under fjolåret. Aktien handlas till 21 gånger det resultatet, vilket är ungefär eller något lägre än vad Garo brukar värderas till.

Ljus framtid

Även om Garos produkter till byggindustrin möter en marknad i avmattning ser det sammantaget ändå ljust ut framöver. Kursen har vänt ned runt 180-200 kr tidigare under det senaste året och det är frågan om det inte blir så igen även denna gång.

Även om börsen vänder ned på grund av sämre konjunktur finns det god chans att kursbottnarna vid 135-150 kr håller, i alla fall i ett första läge. Sett över flera år är Garo helt rätt i portföljen och kronjuvelen är det snabbväxande produktområdet Ladd. Kortsiktigt blir det sannolikt fortsatt osäkerhet och ingen tydlig kurstrend.