Krönika Vissa tillgångar kommer att ge mer än andra. Det finns också en risk att de flesta tillgångar kommer att avkasta lägre än det historiska. Systemen är nämligen proppade till bristningsgränsen med låga räntor och stor penningmängd.  

Aktier har historiskt sett ger 8-10 procent om året beroende hur vi mäter. I tider av låga räntor borde de så kallade avkastningskraven sjunka, då den riskfria räntan sjunker. Avkastningskravet är som bekant riskfri ränta (tioåriga statsobligationen) plus riskpremien. Kanske ska vi räkna med att börsindex totalt ger 5-7 procent om året framöver.

Bostäder har avkastat bra i flera decennier. Detta lite beroende på din belåningsgrad och var du bott. Tillgången kan fortsätta upp i pris trots bolåneräntor som för många närmat sig 1 procent och borde vara nära en botten. Det som krävs är saker som fortsatt låga räntor samt fördelaktiga regler gällande amorteringar och avdragsrätten på lån. Det vore märkligt om prisutvecklingen inte blev måttligare även här framöver och 5 procent om året vore rimligt.

Råvaror ger något lägre avkastning än aktier om vi mäter rent historiskt. Många råvaruindex är fulla med olja, medan guld har lägre risk och rör sig helt annorlunda i pris. Från en generation till en annan kanske den gula ädelmetallen kommer att ge 1-5 procent om året.

Råvaror är precis som konjunkturkänsliga aktier bra för swing traders och trendföljande traders, men kanske lite svårare för passiva placerare. Det är dessutom så att de flesta börshandlade produkter som följer råvarupriserna följer terminskurvan, inte dagspriset.

Räntesparare får nöja sig med högräntekonton med insättningsgaranti eller räntefonder. Räkna med 0-2 procent i årlig avkastning, vilket blir sämre än inflationen som det ser ut nu. Det är okej på kort sikt, men inte sett över 5-10 år.

Även orealistiskt höga avkastningar ska vi undvika.

Några lättillgängliga förslag till investeringar blir investmentbolaget Investor B, fastighetsbolagsaktien SBB D, att äga sin bostad och råvarubolaget Boliden. Då får du i tur och ordning en vanlig stamaktie, en lågriskaktie som är bättre än räntesparande, egen bostad och råvaruexponering (indirekt via Boliden).