Krönika Aktiemarknaden må överreagera ibland, men många gånger innebär långa och djupt fallande kurstrender att något riktigt negativt kommer att hända. Undantag är när det helt enkelt handlar om att värderingen kommit ned på grund av övervärdering eller annan typ av marknadsläge.

Många andra gånger är aktiekursen en bra prognos för bolagets framtida utveckling. Minns hur Fingerprint under slutet av 2016 rasade i kurs långt innan försäljningen föll.

Här är några exempel på börsbolag där marknaden verkar tro att det kommer att hända något riktigt negativt.

SBB är sina stabila fastigheter till trots på väg mot en rejäl miljardsmäll. I alla fall av aktiemarknaden att döma. Med en substansrabatt på 55 procent verkar en sänkning av substansvärdet vara inräknat i kursen och det mer än övriga fastighetsbolag som värderas högre. Kanske fruktar marknaden en nyemission också.

Jag tror inte det blir så farligt, men jag vågar inte köpa eller rekommendera andra att köpa B-aktien. Den fallande trenden måste som jag skrev i aktiechatten bottna först.

Jag kan inte svära på att jag vet mer än marknaden och att det är den som får fel. Ibland överreagerar börser och ibland är kurssättningar styrda av kapitalflöden, men ofta är marknaden påläst. Jag känner viss oro för mina d-aktier i SBB, där jag nu ligger med en fet förlust.

VNV Global och Kinnevik är två andra bolag där marknaden verkar diskontera stora nedskrivningar av substansen. Troligen är det förklaringen till att substansrabatterna växt under senaste halvåret, att marknaden inte litar på det aktieinnehaven är bokförda till. Mångmiljonsmällar kan vänta i form av nedskrivningar, men då mycket är inräknat i aktiekurserna är frågan om det behöver ge särskilt mycket mer nedgång.

En förvarning om att en smäll var på väg i SAS såg vi i form av kursrasen i vintras. Särskilt beaktat att soliditeten fallit stadigt sedan början av 2021. Flygbolaget går mot olika typer av nyemissioner för att bli av med skulderna. Det späder ut antalet aktier kraftigt.

Eget kapital och alla framtid eventuella vinster kommer därför att fördelas på många fler aktier, vilket sänker kursen per aktie. Plus att ju lägre aktiekursen blir desto fler aktier krävs för att få ned skuldsättningen, vilket i sin tur pressar kursen. En dödsdans för aktieägare som behållit sina aktier under hela resan.