John Mattsons fokus är att äga och förvalta hyresbostäder på Lidingö.

Notering Om du vill ha ett stabilt fastighetsbolag med fokus på hyreshus i din portfölj är John Mattson något för dig, menar Marcus Hernhag inför bolagets notering på börsen.

John Mattson ser ut att den 5 juni bli börsens nya bostadsfastighetsbolag. Fokus är mot att äga och förvalta hyresbostäder på Lidingö.

Teckningskursen är 90 kr, vilket ger ett börsvärde på 3030 miljoner kr. Aktierna som erbjuds är de aktier värda 1,3 miljarder kr som huvudägaren säljer. Av dessa har ankarinvesterarna Första AP-fonden, Länsförsäkringar Fonder, Carnegie Fonder, Prior & Nilsson, Fidelity och Tagehus Holding åtagit sig att teckna aktier för 910 miljoner kr. Det motsvarar 30 procent av bolaget och 70 procent av aktierna i erbjudandet, vilket bådar gott.

Bostadsfastighetsbolagets mål är att öka förvaltningsresultatet och det långsiktiga substansvärdet per aktie med minst 10 procent om året över en konjunkturcykel. Fastigheterna var per den 31 mars värda 6 miljarder och målet är att äga fastigheter för 10 miljarder kr vid utgången av år 2023.

Det målet kräver en hel del investeringar så någon utdelningsaktie lär John Mattson inte bli de närmaste åren. Utdelningspolicyn är att hälften av förvaltningsresultatet ska delas ut, men det är på lång sikt. Sammantaget ser John Mattsons finanser stabila och bra ut.

Det egna kapitalet är per den 31 mars 82,34 kr per aktie, men när bolaget räknar bort räntederivat och bedömd verklig skatteskuld redovisas ett aktuellt substansvärde på 97,71 kr per aktie. Räknat på teckningskursen på 90 kr är därmed substansrabatten 8 procent.

Värderingen känns därmed intressant och hyreslägenheter ter sig också konjunkturstabilt. Bolaget är förstås räntekänsligt som alla andra fastighetsbolag, men mycket tyder på fortsatt relativt låga räntor.

Saknar du ett stabilt fastighetsbolag i portföljen och vill investera i hyreshus är tecknar du John Matsson.