Hernhag: Intressant långsiktigt läge i Munters

Publicerad 2017-08-16 06:34

Analys Halvårsrapporten fick ned Munters-aktien ytterligare en bit. Kursen ligger nu strax ovan de 66 kr som aktien stängde på vid börsintroduktionen den 19 maj. Från kurstoppen på 81 kr den 13 juni mäter nedgången 17 procent, men klimatkontrollbolaget handlas ändå klart över introduktionskursen på 55 kr.

Munters andra kvartal bjöd på försvagat resultat, men bolagets underliggande utveckling känns ändå positiv. Trots att nettoomsättningen för affärsområdet Data Centers mer än dubblades var kapacitetsutnyttjandet i tillverkningen lågt, vilket tyngde resultatet. Munters tillväxtsatsningar och nya fabriker på området kommer säkert att löna sig framöver, det råder god långsiktig efterfrågan på att kontrollera temperaturen och luften i serverhallar.

Nu är Data Centers bara ett av många affärsområden för att kontrollera fukt och temperaturer, men får bolaget rätt i att de stora leveranserna kommer under fjärde kvartalet gynnar det förstås hela koncernens vinst.

Luftbehandlaren Munters är sammantaget fortsatt ett stabilt bolag som gynnas av de långa megatrenderna inom klimatkontroll och energieffektivitet. Att vinsten per aktie rasade till 0,11 kr ska vi inte dra för stora växlar av. Orderingången steg 32 procent till drygt 2,2 miljarder kr, vilket bådar gott då bara 7 procentenheter kom från förvärv och valutaeffekter.

Det lär även komma fler kompletterande förvärv från Munters framöver. Bolagets snabba tillväxt lär fortsätta och då det i samband med börsdebuten lade om lånen blir finansnettot bättre framöver. Munters årsvinst kommer därför att klättra från de senaste tolv månadernas 2,20 kr per aktie till uppåt 3 kr eller i bästa fall ännu mer under det kommande året.

Aktien handlas därmed till 22 gånger årsvinsten, vilket inte är något direkt fynd men heller inte dyrare än vad de flesta andra liknande bolag värderas till. För dig som är långsiktig erbjuder den nuvarande kurssvackan ett intressant läge.