Analys Kylgrossisten Beijer Ref fortsätter att gå som tåget. Efterfrågan är stark bland annat för att ett EU-direktiv successivt tvingar fram renare köldmedier, men även andra produkter går bra.

Rapporten för första kvartalet visade på 32 procents tillväxt varav 8 procent helt av egen växtkraft och inte förvärv. Alla regioner och produktområden som koncernen har växer och rörelsemarginalen steg trots lägre priser på köldmedier.

Vinsten per aktie senaste fyra kvartalen ökade till 6,07 kr och aktiekursen ligger nu på 31 gånger det. Värderingen är välförtjänt hög och om tillväxten fortsätter verkligen inte för hög. Nu är bolaget trots allt konjunkturkänsligt, men värderingen känns överkomlig även om det blir en liten svacka i tillväxten på grund av lågkonjunktur eller att det inte blev några nya förvärv under första kvartalet. Nya kompletterande förvärv lär i stället komma senare i år.

Kurstrenden är uppåt, men aktien har närmat sig den gamla kurstoppen vid 199 kr. Rapporten ger kursen bränsle att stiga framöver. Fortsätter Beijer Ref att växa så här snabbt blir det säkert nya kursrekord någon gång under det kommande året, men aktien är för dig som gillar tillväxt och klarar av lite risk.

Sett över flera år är Beijer Ref fortsatt ett riktigt bra tillväxtbolag med miljöprägel. Dessutom får du exponering mot en 17 år lång svit med oförändrad eller höjd ordinarie utdelning varje år. Aktien passar i alla breda aktieportföljer.