Krönika Det råder fortfarande pandemikris, men börsen har redan tagit ut segern i förskott. Lite som om det knappt fanns någon risk för muterade virus och fler vågor av smitta. Alla stimulanser från offentlig sektor ska förr eller senare betalas tillbaka, och vi ser redan nu offensiva förslag på skattehöjningar i USA.

Samtidigt har jag sett fler positiva vinstvarningar på kort tid än någonsin tidigare. Det bådar gott och börsuppgången vi sett hittills i år kan vara rimlig. Börsens marknadspris är en sorts sammanvägd indikator för vad kapitalets alla ägare prognostiserar för börsbolagens framtida vinster och kassaflöden.

Det är mycket tankeverksamhet och tydliga kapitalflöden bakom de lite längre trenderna. Räntemarknaden är ännu större och nu i år har vi sett vissa ränteuppgångar, som om en starkare konjunktur skulle kunna skapa viss inflation. Därför kan vi lita på att börstrenden visar rätt riktning, även om börsbubblor kan uppstå här och där.

Här är ett par kursvinnare som jag gillar.

Mycronic utvecklar maskiner för elektroniktillverkning och kom med en kanonrapport. Detta även om orderingången är ned lite. Intäkterna rusade under första kvartalet med 75 procent och rörelsemarginalen ökade från 8 procent till 39 procent. Orderingången föll samtidigt med 28 procent jämfört med det starka fjolårskvartalet.

Starka rapporter brukar ge bränsle för uppgång under de efterföljande veckorna. Nu vet alla att efterfrågan är ojämn för Mycronic så efter den senaste uppvärderingen finns antagligen vissa farhågor för en kortsiktig avmattning innan bolagets nästa starka period. Det kan i värsta fall hämma uppgången kortsiktigt.

Investmentbolaget Bure har haft ett kursrally på 26 procent på en månad tack vare rapportlyften från de tre största innehaven Mycronic, Vitrolife och Xvivo. Att Bure fortsatt handlas med substanspremie stoppar uppenbarligen inte kurstrenden.

Även om aktien egentligen bara är billig när det blir substansrabatt kan vi inte stå utanför sådana här till synes dyra aktier då de trots allt kan fortsätta upp under lång tid. Bara för att något känns dyrt är det ingen bubbla som ska spricka, utan ofta men inte alltid, har marknaden en bra anledning till att värdera något högt.