Krönika Att aktier skulle vara det mest övervärderade tillgångsslaget just nu stämmer inte. I stället är det på räntesidan den stora bubblan finns, menar Marcus Hernhag i veckans placeringskrönika.

Rapportfloden har hittills visat på allmänt rätt bra resultat och ännu lite bättre orderingångar. De flesta verkstadsbolag möter en god efterfrågan då konjunkturen förbättras, även om utvecklingen störs av komponentbrist. Den raderar inte utan skjuter upp efterfrågan, vilket kanske kapar toppen men borde förlänga återhämtningsfasen.

Återhämtningen i ekonomin har pressat upp inflationen, som är högre än vanligt. Därför har även marknadsräntorna börjat stiga igen. Det påverkar i sin tur D-aktier och preferensaktier, som finns för att ge stabil men ej stigande utdelning. De är typerna av aktier värderas utifrån kreditrisken för respektive bolag och utifrån ränteläget.

Då aktierna är utgivna på tills vidare-basis blir de känsliga för hur marknadsräntorna förändras, främst de långa räntorna som den tioåriga statsräntan. Räntebärande investeringar är dessutom i viss mån ett placeringsalternativ till preffar och D-aktier.

Trots inflationen och ränteuppgången är ränteläget i allmänhet fortfarande på mycket låga nivåer. Även om obligationspriserna kanske inte stiger mer och därmed pressar ned räntorna är det mycket som är dyrt.

Jag håller därför inte med Torbjörn Iwarson när han i Placeringsguidens septembernummer skrev att aktier är den mest övervärderade tillgången av alla. Jag bedömer att räntetillgångar är den mest övervärderade. Kanske är det inflationen vi ser i år och nästa år som får den bubblan att börja spricka, kanske dröjer det.

Ett exempel som stödjer min tes hörde jag från förvaltarna på Lannebo Fastighetsfond. De har i ett par olika poddar tagit Sagax D-aktie som exempel. Den ger ca 6 procent i direktavkastning medan nästa steg mot trygghet är enligt dem en icke säkerställd obligation som ger en ränta på under 1 procent.

Att vi kan få direktavkastningar på 6-6,5 procent på D-aktier och de säkraste preffarna innebär högre risk än för motsvarande obligationer, men inte sex gånger så hög risk.

D-aktier och preffar är inte särskilt billiga, men de är ändå mer värda sin risk än obligationer. Mitt personliga val bland dessa aktier är i nuläget SBB D som ger 6,4 procent i direktavkastning. Framgångarna för fastighetsbolaget SBB och deras stora intjäningsbas innebär att kreditrisken känns låg.