Notering Teqnion är ett spretigt men snabbväxande tillväxtbolag. Med en tydligt lönsamhet och en fast teckningskurs är det läge att slå till. Inte minst om du letar efter ett litet expansivt industribolag.

Teqnion är ett litet industribolag som vill till First North den 4 april. Intressant nog finns det i Teqnion både tydlig lönsamhet och en fast teckningskurs på 26 kr. Därmed går det att räkna ut ett helt vanligt p/e-tal, vilket är nästan ovanligt nuförtiden då många nya bolag antingen har får många engångsposter, avancerad finansieringslösning eller är för forskningsfokuserade.

Teqnion värderas på teckningskursen 26 kr och innan nyemissionen till 13 gånger 2018 års vinst på 26 miljoner kr. Räknar vi in de nya aktierna som tillför bolaget 80 miljoner blir börsvärdet 419 miljoner kr och p/e-talet blir då 16, men de kommande förvärven tillför intäkter och lönsamhet.

Räknar vi med de tre förvärv som genomfördes under 2018 och låtsas att de var klara redan vid årets början stiger intäkterna från 305 miljoner till 473 miljoner kr och rörelsevinsten ökar från 37 miljoner till 56 miljoner kr. Nu blir det först 2019 som de förvärven ingår från årets början så det står klart att Teqnion kommer att växa redan innan de kommande bolagsköpen är gjorda.

Prognosen för 2019 är att komma upp till 532 miljoner kr i försäljning. Målet är att börja med utdelning från och med våren 2020. Värderingen känns sammantaget som lockande, men bygger på att expansionen går bra.

Att verksamheten spretar mellan dotterbolagens olika verksamheter är på gott och ont. Det sprider riskerna, men gör att Teqnion blir mer som ett konglomerat än ett renodlat bolag.

Huvudägare är Vixar och bland de mindre befintliga ägarna märks bland annat Investment AB Spiltan. De fem ankarinvesterarna med investmentbolaget Creades i spetsen tecknar 81 procent av aktierna som erbjuds och erbjudandet lär därför bli fulltecknat. Letar du efter ett litet expansivt industribolag kan du teckna Teqnion.