Krönika Efter att ha brutit sig loss från Fazer 2008 kör Cloetta sitt eget race. Godistillverkaren borde ha kunnat klara av stabilt stigande vinster sedan dess, men historiken visar tyvärr upp alarmerande sprickor i fasaden. Det gör att jag undviker aktien.  

2017 års fabriksbrand plus försäljningen av den italienska verksamheten och den nedskrivning av tillgångar det krävde blev inte enda plumparna i protokollet ens det året. Förvärvet av Candyking 2017 tillförde förvisso tillverkningskapacitet, men också en hel del märkliga avtal.

Enligt mina källor hade försäljningstillväxten pumpats upp genom avtal med återförsäljare där Candyking i flera fall omöjligt kunde tjäna pengar. Intäkterna täckte alltså inte kostnaderna för att tillverka och sälja det. Då blir det så att ju mer du säljer desto mer förlorar du. Administration och overheadkostnader var det omöjligt att få täckning för med de här avtalen.

Kanske inte så förvånande därför att många av försäljarna på Candyking enligt vad Privata Affärer erfar inte kände till kostnaderna för produkterna de försökte sälja in till butikskedjorna. Vet du inte var gränsen går är det svårt att förhandla bra.

Cloetta tog förstås tag i säljprocessen och började dessutom förhandla fram nya kontrakt med butikerna. Att avsiktligt sälja med förlust är ingen bra affärsidé. Det måste ha varit en chock när förvärvet var formellt avklarat och Cloetta för första gången verkligen kunde se exakt vilka avtal Candyking hade.

Jag undrar även hur det hade gått om Candyking hade fullföljt planerna på börsnotering 2013. Då hade börsvärdet efter initialt nyemissionen hamnat i intervallet 932-1106 miljoner kr. Cloetta betalade 2017 325 miljoner kr för Candyking, som då förvisso hunnit bli ett lite annat bolag, men inte ens det kan ha varit ett fyndpris.

Som jag skrev i december 2013 kom det ett bättre läge framöver i Candyking. Fast då bara för köparen Cloetta. Jag dömer faktiskt inte Cloetta enbart utifrån historiken. Bolaget har ny ledningsgrupp och vinsten per aktie ser efter ett tungt decennium ändå ut att börja gå åt rätt håll.

Framme är man trots det definitivt inte än. Till EFN har vd Henri de Sauvage-Nolting nyligen sagt att Cloetta inom lösgodis ännu har långt kvar till bättre lönsamhet och tillväxt efter förvärvet av Candyking. Rapporten för första kvartalet 2019 nämner att bolaget kämpar med att få det svenska lösviktsgodiset att bli lönsamt och att en av åtgärderna är prisökningar.

Det är bra. För att sälja godis med förlust måste höra till historien för Cloetta.