Placera Du kan aldrig vara helt passiv i ditt aktiesparande, eller så att säga gifta dig med en aktie. Du behöver bevaka dina bolag, åtminstone utsikterna över de kommande åren, skriver Marcus Hernhag i veckans placeringskrönika.

Det går att äga Investor och Castellum och andra aktier i åratal och bara samla på sig utdelningar passivt. Ofta lönar det sig bättre att inte hålla på och peta i innehaven hela tiden då de flesta av oss inte är så bra på tajming.

Förr eller senare måste vi ändå agera. I finanskrisen 2008-2009 sänkte Investor utdelningen och oron för husbanken och innehavet SEB var relativt stor. Med facit på hand hade det funkat att bara behålla, men det är värt att bevaka och vara redo att agera om vi måste.

Studier visar dessutom att rebalansering mellan aktier och andra tillgångar på sikt ger riskjusterad överavkastning. Har du någon form av årlig fördelningsgenomgång av dina tillgångar kan du se till att alltid ha en liten krigskassa vid sidan av börsen. Även om det kostar utebliven uppgång i goda tider kan du tjäna tillbaka det i dåliga tider när det blir rea på börsen. Som i våras.

Framgångsrika fastighetsbolaget Castellum gick i princip under och ägdes av bankerna efter fastighetskrisen i början av 1990-talet. Inget tyder på att det ska hända igen, men jag kommer inte direkt gifta mig ens med detta bolag.

Att fatta rätt köpbeslut och sen inte göra så mycket mer för det viktigaste är gjort är sant, men vi måste följa upp och kolla så att det verkligen var och fortfarande är rätt bolag.

När vi rebalanserar aktieportföljen och våra övriga tillgångar bör vi främst sälja av de innehav där förutsättningarna för branschen försämrats och där bolagens finanser är svagast. Ibland måste vi rensa lite ogräs i portföljen. Eller bara vikta ned lite i kursraketerna.

Jag sålde nyligen var 20:e aktie i Sinch så självklart rusade aktien 12,5 procent i fredags. Att säkra vinster är rätt rent strategiskt för om IT-bolagets tillväxt mot förmodan stannar upp är nedsidan i kursen stor. Då skulle jag bli bitter om jag aldrig hade sålt en enda aktie. Att behålla det mesta i ett av börsens bästa tillväxtbolag är förstås också rätt.

Jag är inte gift med Sinch, men jag balanserar portföljen enstaka gånger om året. Erfarenhetsmässigt ska jag göra det mer sällan än vad jag gjort tidigare år. Vi ska som sagt inte peta i våra innehav onödigt mycket.