Aktier Den försiktige bör ställa tre krav på en bra preferensaktie. Det skriver Marcus Hernhag i veckans placeringskrönika där han också listar favoriterna bland preffarna just nu.

När Zeta Display i våras beslutade att lösa in sin preferensaktie blev det kursras. Detta trots att det skedde till den inlösenkurs som var beslutad sedan preffen infördes. Uppenbarligen hade många på marknaden inte räknat med att bildmediebolaget skulle få preferensaktien att försvinna via inlösen.

Det här är ännu en påminnelse om att preffar som handlas ovanför sin inlösenkurs alltid har någon form av risk för kursfall om det blir inlösen.

Låt oss därför ställa tre krav för en bra preferensaktie.
* Bolaget ska vara lönsamt och ha stabil historik.
* Preferensaktien ska handlas under sin inlösenkurs.
* Direktavkastningen ska vara rimligt hög.

Det finns efter årets kursuppgångar i flera preffar få alternativ som verkligen lockar en försiktig preffinvesterare. Ska vi satsa på preffar istället för räntebärande vill vi inte köpa för dyrt.

Volati Pref ger nu 5,7 procent i direktavkastning, men i maj 2020 sänks inlösenkursen från 725 till 675 kr. Att aktien handlas till runt 700 kr innebär någon form av teoretisk nedsidesrisk på 3,6 procent, men går det några år utan att preffen blir inlöst är det rätt lite per år.

Sammantaget är Corem Pref och Klövern Pref två av mina favoriter i området. Det är högt upp till inlösenkurserna på 500 kr och direktavkastningarna är godkända 5,4 procent respektive 5,5 procent. Många andra fastighetspreffar handlas över sina inlösenkurser och/eller ger lägre direktavkastning.

Att köpa Corem Pref nu efter att den från årsskiftets kursnivåer kring 300 kr rusat 23 procent till 370 kr innebär förstås en risk. Klövern Pref har i år stigit 19 procent till högsta kursnivåerna hittills. Att köpa preffar på rekordkurser innebär per automatik att du får rekordlåg direktavkastning.

Det är ett problem då vi som regel aldrig får höjd utdelning i den här typen av investeringar. Preffar är för dig som vill ha trygg utdelning mer än något annat. 

Å andra sidan är ränteläget rekordlågt. Tror du det fortsätter kan du börja köpa dina första preferensaktier, men det är inte alls läge att bli helt fullinvesterad.