Krönika Jag säger ofta att vi ska hålla fast vid aktiestrategin, oavsett om vi använder en eller två eller flera. Det förutsätter att du inte har en för dig dålig aktiestrategi, för då måste du ompröva den.

Kriterier för en bra aktiestrategi är att du får bra avkastning jämfört med börsindex, eller jämfört med den risk du tar. Alternativt jämfört med den tid du lägger ned. Det är rimligt att ställa högre krav på avkastning om du gör transaktioner varje dag jämfört med ett passivt sparande.

Mår du dåligt eller får för svag avkastning behöver du skaffa en bra aktiestrategi. Sedan utveckla den över tid. Det tar en eller två börskrascher för att du ska veta hur det känns och vad som fungerar bra för dig.

Kanske ska du bara ha investmentbolag, kanske ska du ha en stor del i tillväxtaktier som de tolv jag nämnde i aktiechatten i fredags. Det finns för övrigt fler tillväxtaktier som jag tror på och gillar, som mjukvarubolagen Fortnox och Lime.

Framförallt Fortnox har imponerat på mig de senaste tio åren och jag har senaste åren lärt mig att jag aldrig ska sälja av det bolaget helt från portföljen. Aktier är nämligen ofta dyra av en anledning och stigande kurstrender precis som vinsttrender kan fortsätta längre och brantare än vi anar. Det är därför bättre att hålla storleken på innehavet litet, om vi upplever att risken är hög.

Den relativt lilla delen av min börsportfölj där jag använder en tillväxtaktiestrategi har jag på så vis utvecklat under de senaste två åren. Trots 20 år av erfarenheter av börsen utvecklar jag ännu mitt sparande. Det är svårt att bli fullärd när det gäller aktiemarknaden. Den ödmjukheten bör också vara en del av vår strategi och när vi omprövar vad som fungerar och inte.