Krönika Att sprida riskerna till investeringar i andra valutor må vara bra för den lite mer vana placeraren. Det är relativt enkelt att hitta helt andra typer av tillgångar i andra länder. Så långt allt väl, men långsiktigt är det klart dyrare än att spara i Sverige.

Den stora kostnaden är inte det högre courtaget för att handla på utländska börser, utan valutaväxlingsavgifterna. De flesta av hos handlar via ISK eller KF hos en av de stora nätmäklarna eller hos en storbank. Valutaväxlingen från våra svenska kronor kostar som standard 0,25 procent per transaktion. Köper eller säljer du aktier för 100 000 kr innebär det en kostnad på 250 kr utöver courtaget.

För egen del har jag hittills i år för mina utländska aktier 2,5 gånger så stora kostnader för valutakursväxlingar som för courtage. Varje affär i en aktie noterad på annan börs och varje utdelning från utländsk aktie innebär en valutakostnad. Transaktionerna står för 80 procent av kostnaderna, så det är ett bra tips att om din aktiestrategi och börsläget tillåter det hålla nere antalet affärer.

Särskilt nu när exempelvis dollarkursen är uppe i runda slängar 11 kr kan det vara läge att inte investera allt för tungt i dollarnoterade tillgångar. Har du däremot inget i utländska aktier kan det vara läge att börja köpa, medan du som redan har det som för dig är en stor andel bör fundera på att minska genom att prioritera att istället investera i Sverige.

Historiskt sett har kronan alltid bottnat när det krävts drygt 11 kr för att växla till sig en dollar. Det innebär ingen garanti för att toppen är nådd i dollarn nu, men nedsidan skulle kunna vara stor på sikt.

Sett över flera år är de bästa tillgångarna det som avgör din avkastning. Aktier i kvalitetsbolag trendar långsiktigt uppåt medan valutakurser i alla fall i teorin ska vara cykliskt inom ett intervall. Undvik därför inte utlandstillgångar, men överväg vikta ned kortsiktigt.

Lösningen för de relativt höga valutakostnaderna finns, även om den kanske inte är så lätt att ta fram för banker till alla kunder.