Viktor Henriksson, förvaltare av Carnegie Micro Cap.

Fonder Marknaden för tekniska konsulter är god, konstaterar Viktor Henriksson, förvaltare av Carnegie Micro Cap. I förra månaden plockade han in teknikkonsultbolaget Rejlers i småbolagsfonden, vilket kortsiktigt redan har betalat sig efter en ordentlig kursuppgång i förra månaden.

Den goda marknaden för teknikkonsulterna ser dessutom ut att hålla i sig, skriver Viktor Henriksson på Carnegies hemsida. De större bolagen ÅF och Sweco har haft en ”imponerande utveckling” under många år, vilket inte det mindre bolaget Rejlers haft.

Men nu har även Rejlers rört sig åt rätt håll. På en månad är aktien upp 15,75 procent, dock backar bolaget cirka 2,5 procent under torsdagen.

Förutom Rejlers finns sedan tidigare ett par andra mindre teknikkonsulter i småbolagsportföljen, Acando och KnowIt, som båda har rapporterat fina halvårsresultat under sommaren, och noterats för kursuppgångar.

Skälet till investeringen i Rejlers är att det finns mycket kompetens i bolaget, enligt Viktor Henriksson, som tror att nytillskottet kommer att lyckas närma sig sektorkollegornas lönsamhet. Om det sker är aktien ”attraktivt värderad”.

”Vi gör bedömningen att det finns mycket kompetens i bolaget, det baserar vi till exempel på att kundnöjdheten är god. En ny vd har rekryterats från ÅF och vi gillar det vi hör när vi träffar den nya ledningen”, skriver Viktor Henriksson.