Aktier Carnegie Micro Caps förvaltare Viktor Henriksson har under november ökat fondens innehav i spelbolaget EG7 samtidigt som man också gått in i en av börsens nykomlingar.

Det är i fondens månadsrapport  som Henriksson berättar att Wästbygg är ett nytt innehav i fonden. Bolaget noterades på Stockholmsbörsen så sent som i oktober men aktiekursen har sedan dess utvecklats slagigt. Henriksson tror dock på Wästbygg som ”uppvisat en god organisk tillväxt historiskt framför allt drivet av satsningen mot att bygga logistikfastigheter”.

”Bolaget har etablerat sig som en betydande aktör inom den nischen vilket vi tror kommer att vara attraktivt även framgent. Logistikfastigheter gynnas av trenden mot e-handel. Wästbygg bygger det mesta och vi har en positiv inställning till sektorn och tror på en god utveckling i spåren av återöppningen efter pandemin”, skriver Henriksson.

Carnegie Micro Cap har under november också ökat i First North-listade spelbolaget EG7 (Enad Global 7) som med en uppgång på hela 500 procent sedan årsskiftet ”varit en god investering”, som Henriksson uttrycker det.

”Bolaget har uppvisat en god tillväxt såväl organiskt som genom förvärv och har en mycket ambitiös målsättning. Det är naturligtvis långt ifrån självklart att bolaget skall lyckas med bedriften att återupprepa de enastående succeerna Embracers och Stillfronts framgångar men ambitionen är tydlig”, skriver Henriksson som anser att aktiens värdering är attraktiv trots kursuppgången.

”Bolaget har en bra styrelse och en skicklig vd och med risk för att låta uppenbara konstaterar vi att det är lättare att växa från en liten bas än från en stor. De affärer bolaget gjort hittills ser bra ut och vi ser en hög sannolikhet till en fortsatt hög aktivitetsnivå från bolaget”, skriver Henriksson.