Bostad Närmare två tredjedelar av bostadsköparna i Stockholm och Göteborg uppger att deras sätt att söka bostad påverkats av Finansinspektionens amorteringskrav och bankernas tuffare krav, visar en undersökning bland besökarna på bostadssajten Hemnet.

Det har funnits olika meningar om hur mycket amorteringskravet och en mer restriktiv kreditgivning påverkat marknaden.

– Vi tycker att den här undersökningen belägger att det har skapat en stor osäkerhet och påverkat många, särskilt i storstadsområdena, säger Hemnets talesperson Staffan Tell.

I Stockholms kommun uppger 64 procent att deras sätt att söka bostad påverkats medan motsvarande andel för Göteborg är 65 procent. I Malmö uppger 50 procent att de påverkats, i stort satt samman andel som i riket totalt – 47 procent.

Av de som säger att de påverkats av amorteringskravet och bankernas tuffare krav uppger 57 procent i Stockholm och 55 procent i Göteborg att de avvaktar med att köpa en ny bostad. Motsvarande andel för hela landet är 53 procent och för Malmö 63 procent.

– Vi ser att den vanligaste effekten av de hårdare kraven är att man avvaktar. Sedan kan man bara spekulera i vad det är man avvaktar, kanske att marknaden ska stabiliseras eller om det eventuellt kommer ytterligare krav framöver, säger Staffan Tell.

Vidare uppger 33 procent av dem som säger att de påverkas av kraven i Stockholm och 25 procent i Göteborg att de letar efter en mindre bostad, samtidigt som 31 procent i Stockholm och 29 procent i Göteborg uppger att de letar i ett annat område.