Bostad I och med den snabba omsvängningen på bostadsmarknaden har utbudet av såväl lägenheter som villor stigit på bostadssajten Hemnet och det är mycket troligt att utbudet når nya rekordnivåer efter sommaren. Det säger Hemnets analytiker Erik Holmberg till Nyhetsbyrån Direkt.

”Vi har ett för säsongen rekordhögt utbud av lägenheter och även ett högt utbud av hus till salu. Utbudet har byggts upp av att försäljningen minskat tydligt de senaste månaderna samtidigt som det läggs ut ungefär lika många bostäder till salu som tidigare. Troligen kommer vi att få ett totalt sett rekordhögt utbud efter sommaren när marknaden kommer igång igen och de som inte fått sålt under sommaren kommer tillbaka”, säger han.

Utbudet av bostäder till salu sjunker alltid med sommar och semester, men den trögare försäljningen har gjort att nedgången varit ovanligt liten i år. Detta har medfört att det nu finns ett för årstiden rekordhögt utbud av lägenheter och att man för hus får gå tillbaka till 2015 för att hitta högre nivåer. Nu har utbudet börjat vända upp igen inför hösten och man kan räkna med ett nytt totalt sett rekordhögt utbud då, enligt Hemnet.

Förutom den säsongsnormala uppgången som alltid sker efter sommaren finns i år något av en joker i form av vårens tröga marknad. De som inte fick sålt sin bostad före sommaren kan i många fall komma att göra ett nytt försök nu, vilket därmed skulle bygga på inflödet av nya bostäder till salu.

”Av de som inte fått sålt tenderar många att komma tillbaka och göra ett nytt försök, även om det är svårt att veta exakt hur säljarna tänker och vad de har för förväntningar. Det gör att man får räkna med ett högt utbud i alla fall i början av hösten, som allt annat lika kan ge en fortsatt prispress”, säger Erik Holmberg.

Samtidigt påpekar han att utbudets effekt på priserna kan variera med vilka säljarna är.

”Vi vet sedan tidigare att när marknaden kyls av finns det många som har köpt först och därför måste sälja för att inte sitta med dubbla bostäder. De kan behöva gå ned i pris för att få sin bostad såld. Men med tiden kommer man att anpassa sig till den nya marknaden och allt fler säljer före de köper. Det gör att ett högt utbud inte behöver påverka priserna på samma sätt, snarare flyttas stressen över mot köparna, som blir mer motiverade att komma till ett snabbt avslut om många av dem har sålt först”, säger Erik Holmberg.

Han påpekar att marknaden inte är där nu, men att den skulle kunna hamna i ett sådant läge senare under hösten.

”Det är något vi sett tidigare, senast hösten 2017, då priserna stabiliserades efter några månader trots ett högt utbud. Sedan påverkas priserna givetvis mycket av vad som händer med räntorna, skulle de fortsätta stiga ligger det förstås i den andra vågskålen”, säger Erik Holmberg.

Bild: Utbud lägenheter

image

Bild: Utbud hus

image