Bostad Efter att amorteringskravet återinfördes i september har marknaden för ettor gått betydligt svagare än för större lägenheter. Det visar statistik från bostadssajten Hemnet som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

”Såväl säljtid som skillnaden mellan utgångspris och slutpris ger en bra bild av hur efterfrågan är i förhållande till utbudet. De senaste två månaderna ser vi tydligt hur ettor halkar efter större lägenheter, med längre försäljningstider och mindre skillnad mellan utgångspris och slutpris. Det beror troligen på att amorteringskravet återinförts”, säger Hemnets analytiker Erik Holmberg till Nyhetsbyrån Direkt.

Han påpekar att bostadsmarknaden generellt är lite svalare nu än när den var som hetast under pandemin, vilket kan ha att göra med en återgång till mer normala konsumtionsmönster. Vad som sticker ut är dock hur ettor gått svagt relativt större lägenheter, och det förklaras troligen av att undantaget för amorteringskraven som gällt under pandemin upphörde den 1 september, framhåller Erik Holmberg.

”Vi vet sedan tidigare att framför allt är ettor som påverkats av amorteringskraven, där man oftare är ensam låntagare”, säger han.

Ettor har gått svagare än större lägenheter genom hela pandemin, vilket förklarats både med ett ökat sug efter ett större boende samt att unga, som oftare köper små lägenheter, drabbats hårdare av arbetslöshet under pandemin.

”Man kan ju tänka sig att pendeln skulle svänga tillbaka – att fler unga får jobb, att boyta blir mindre viktigt när man ska in till kontoret och att fler lägger pengar på att resa igen. Än så länge har det dock blivit tydligt tvärtom för ettor. Det finns säkert sådana andra effekter, men de kanske tas ut av amorteringskravet”, säger Erik Holmberg.

I mitten av 2010-talet var det ett tydligt mönster att ju färre antal rum en lägenhet hade desto snabbare gick den att sälja, men detta har ändrats och ettor är numer den typ av lägenhet som det tar längst tid att sälja via Hemnet.

Skillnaderna har också ökat på sistone, där försäljningstiderna blivit längre för ettor, medan de fortsatt minska för större lägenheter. Försäljningstiderna redovisas som ett 12 månaders glidande medelvärde eftersom det är stora variationer över året.

”Ser man till bara september och oktober har säljtiderna ökat i årstakt för ettor, men inte för andra rumstyper”, säger Erik Holmberg.

Samma sak gäller för skillnaden mellan utgångspris och slutpris, budpremien, som länge var allra högst just för ettor. Budpremien för ettor har vikt ned på sistone och är nu, för första gången någonsin, lika stor som för de allra största lägenheterna. Även här kan noteras att budpremien minskat i årstakt för ettor de senaste två månaderna, men inte för större lägenheter.

607033501

607033502