Bostad Boprisförväntningarna bland besökarna på bostadssajten Hemnet återhämtade sig något i december, men från låga nivåer. Det visar Hemnets köparbarometer.

Bland besökarna på Hemnet som planerar att köpa bostad räknar nu 15 procent med stigande priser de närmaste sex månaderna, jämfört med 11 procent förra månaden. Samtidigt tror 64 procent på sjunkande priser, jämfört med 68 procent föregående månad.

Nettotalet, skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande priser, stiger därmed till -49 procent i december jämfört med -57 procent i november.

Bild: Köparbarometer Hemnet

image

Bild: Köparbarometer nettotal

image