Bostad En fjärdedel av bostadsköparna på bostadssajten Hemnet uppger nu att de höga elpriserna påverkat deras bostadssökande i hög utsträckning. Det visar en undersökning från Hemnet, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.  

Av besökarna på Hemnet som planerar att köpa en bostad uppger 57 procent att deras bostadssökande påverkats av de stigande elpriserna. 25 procent uppger att de påverkats i hög utsträckning och 32 procent till viss del.

I en motsvarande undersökning för drygt ett år sedan uppgav 41 procent av bostadsköparna att de påverkats av elpriserna, där 15 procent påverkats i hög utsträckning.

”De höga elpriserna har gjort det tufft för många hushåll denna vinter och mot bakgrund av det är det förväntat att det också tydligt påverkar bostadssökarnas beteende. Vi har också sett en ökad efterfrågan på sådant som bergvärme och solceller under fjolåret, sett till vilka sökord som ökat i popularitet, och det kommer sannolikt fortsätta också framöver”, säger Hemnets analytiker Erik Holmberg i en kommentar.

Av de bostadsköpare som påverkats i sitt bostadsletande av de stigande elpriserna svarar 50 procent att de söker en bostad med lägre elkostnad (49 procent för ett år sedan). 41 procent uppger att de söker en bostad med ett lägre utgångspris (29). 16 procent uppger att de söker en bostad där elen är inkluderad i avgiften.

Hemnet noterar samtidigt skillnader i landet. Bland de som letar bostad i Norra Norrland uppgav 39 procent att de stigande elpriserna har påverkat deras bostadssökande i hög utsträckning. I Svealand och Götaland var motsvarande andel 18 respektive 23 procent.

Den lägre andelen i Svealand beror sannolikt på att det där finns en relativt sett högre andel flerbostadshus. I övriga områden är dock fördelningen mellan småhus och flerbostadshus ungefär densamma.

”Det är tydligt att det kallare klimatet i norr och därmed högre uppvärmningskostnad generellt, i hög utsträckning påverkar bostadssökandet. Det verkar påverka mer än faktumet att elpriserna är högre i de södra delarna”, säger Erik Holmberg.

Undersökningen är gjord mellan den 3 och 11 januari.