Bostad Boprisförväntningarna bland besökarna på bostadssajten Hemnet vänder upp något i september från den rekordlåga nivån i augusti. Det visar Hemnets köparbarometer, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

”Vi ser en liten uppgång på låga nivåer. Det har inte hänt så mycket med de ekonomiska förutsättningarna den senaste månaden, utan det är hög inflation och prognoser om fortsatt stigande räntor. Sannolikt har köparna i stället tagit fasta på vad som hänt på bostadsmarknaden, där priserna stigit på en del håll på sistone”, säger Hemnets analytiker Erik Holmberg till Direkt.

Bland besökarna på Hemnet som planerar att köpa bostad räknar nu 13 procent med stigande priser de närmaste sex månaderna, jämfört med 12 procent förra månaden. Samtidigt tror 60 procent på sjunkande priser, jämfört med 62 procent föregående månad.

Nettotalet, skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande priser, stiger därmed till -47 procent i september jämfört med -50 procent i augusti.

Det är första gången sedan i januari som nettotalet i köparbarometern stiger, men nivån är fortsatt mycket låg, endast augustiutfallet har varit lägre.

”Man får ha med sig att det fortsatt är låga nivåer där sex av tio köpare tror att priserna ska fortsätta ned, trots den nedgång som redan varit. Men ju längre det går ned kan man tänka sig att allt fler människor tror att det inte kommer att fortsätta ned. Man kan anta att fler och fler då i stället börjar tro att det ska gå upp igen”, säger Erik Holmberg.

Bild: Köparbarometer Hemnet

image

Bild: Köparbarometer nettotal

image