Bostad Boprisförväntningarna bland besökarna på bostadssajten Hemnet vänder ned i mars. Det visar Hemnets köparbarometer, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Erik Holmberg, analytiker på Hemnet, ser det inte som förvånande att prisförväntningarna faller tillbaka efter några månaders ökning med tanke på de besked som kommit de senaste veckorna, om stigande räntor och inflation.

”Det ska dock sägas att även om marknaden inte reagerar mer på den senaste räntehöjningen så är det fortsatt mer än dubbelt så många köpare som tror på fallande priser än vad det är som tror på stigande priser”, säger han.

Bland besökarna på Hemnet som planerar att köpa bostad räknar nu 18 procent med stigande priser de närmaste sex månaderna, jämfört med 22 procent förra månaden. Samtidigt tror 43 procent på sjunkande priser, oförändrat från föregående månad.

Nettotalet, skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande priser, sjunker därmed till -25 procent i mars jämfört med -21 procent i februari.

Regionalt går Stockholm och Malmö mot resultatet i övriga riket med en uppgång av prisförväntningarna (netto) med 7 respektive 13 procentenheter, till -19 i Stockholm och -11 i Malmö.

Stockholm är också ett av de områden som gått absolut starkast prismässigt under inledningen av året, noterar Erik Holmberg.