Bostad Boprisförväntningarna bland besökarna på bostadssajten Hemnet fortsatte att stiga något i oktober. Det visar Hemnets köparbarometer.

”Boprisförväntningarna tickar upp, för andra månaden i rad. De föll tydligt i somras och det har varit lite ovisst om hur hösten skulle bli när restriktioner lyfts och samhället återgår mer till det normala. Men än så länge ser vi inga tecken på att det skulle ha mattat av efterfrågan”, säger Hemnets analytiker Erik Holmberg till Nyhetsbyrån Direkt.

Med sjunkande prisförväntningar och priser under sommaren har det funnits en del spekulationer om en möjlig avmattning på bostadsmarknaden under hösten när konsumtionen kan tänkas återgå till mer normala mönster, efter att pandemin gett bostadspriserna ett rejält lyft. Några sådana tecken syns alltså inte, påpekar Erik Holmberg.

”Dippen vi hade under sommaren var nog bara säsongsmässig, nu tuffar det på igen. Det är lite lugnare än under våren, men det är en hög aktivitet med höga försäljningsvolymer. Att marknaden mår bra just nu speglas också i de stigande prisförväntningarna”, säger han.

Bland besökarna på Hemnet som planerar att köpa bostad räknar nu 38 procent med stigande priser de närmaste sex månaderna, upp från 36 procent förra månaden. Samtidigt tror 19 procent på sjunkande priser, en liten nedgång från 20 procent föregående månad.

Nettotalet, skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande priser, stiger därmed till 19 procent i oktober jämfört med 16 procent i september.

Bild: Köparbarometer Hemnet

 

image

 

Bild: Köparbarometer nettotal

 

image