Rapporter Bostadsplattformen Hemnet redovisar ett justerat rörelseresultat, ebitda, på 88,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. Väntat var 92,6 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat.

Den justerade rörelsemarginalen, ebitda, var 44,2 procent, mot väntade 45,7 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 201 miljoner kronor, mot väntade 203 miljoner.

Hemnets genomsnittliga intäkt per objekt (ARPL) uppgick till 4 044 kronor under det fjärde kvartalet, mot väntade 3 828.

Rörelseresultatet blev 71,3 miljoner kronor, mot väntade 71,5 miljoner kronor.

En utdelning om 1,00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022. Analytikerna hade i snitt räknat med 1,03 kronor per aktie.

Bolaget upprepa sitt nuvarande finansiella mål för lönsamhet för 2023 och introducerar ett nytt långsiktigt lönsamhetsmål om en justerad rörelsemarginal, ebitda, överstigande 55 procent.

Hemnets finansiella mål vad gäller lönsamheten var tidigare att uppnå en justerad ebitda-marginal om 45–50 procent på medellång sikt.