Rapport Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar en nettoomsättning på 247 miljoner kr för det tredje kvartalet 2020, en ökning med 5 procent jämfört med samma period föregående år.

Försäljningen inom affärsområde Sverige var något högre, drivet av en stark utveckling inom produktområdet E-mobility. Affärsområde Övriga marknader hade en bra tillväxt inom samtliga produktområden, skriver bolaget.

”Vi har under sommarmånaderna haft en bra försäljning av fritidsprodukter inom Installation då många har semestrat i sitt hemland. Den starka tillväxten inom affärsområdet Övriga marknader var i huvudsak ett resultat av att marknaderna öppnade upp efter att, i olika grad, ha varit nedstängda under ett par månader i det andra kvartalet”, skriver vd Patrik Andersson i rapporten.

Rörelseresultatet uppgick till 37,5 miljoner kr (23,6) och marginalen ökade till 15,2 procent (10,0).

Att rörelsemarginalen under kvartalet förbättrades berodde främst på en fördelaktig pris- och produktmix samt en förbättrad valutasituation jämfört med 2019.

”Detta sammantaget med en allmänt god kostnadskontroll förklarar i allt väsentligt en starkare marginal”, skriver vd.

Vad gäller marknadsförutsättningar, bortom pandemin, bedöms de i grunden inte ha ändrats, även om det råder stor osäkerhet i samhället om pandemins långsiktiga konsekvenser för ekonomin.

”Marknaden för laddinfrastruktur växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige förväntas i kombination med den viktiga ROT-sektorn vara stabil. Bostadsbyggandet har mattats något ifrån toppnivåerna de senaste åren men ligger fortsatt på en hög och stabil produktionstakt. Gällande övriga marknader där Garo är verksamt förväntas, bortom pandemin, en liknande marknadsutveckling”, skriver vd.

 

Börsen
Fondchefen: Bubblan kommer att sprängas"Den instabila prisbubblan i alla tillgångsslag kommer att punkteras"
Foto: Shutterstock
Fonder
Tlllväxtmarknader och teknikfonder lockar spararna i februari
Foto: AP/TT
Wall Street
Nedåt i New York
Foto: Vidar Ruud/NTB/TT
Aktie
"Orealistisk återöppningseufori bakom SAS-rekommendation"
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Nordeas styrelse vill återköpa 500 miljoner aktierVill använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital
Börsen
Banker går starkt på lätt positiv börs
Rapport
"Hemester" lyfter Kabes resultatÅtergår till utdelning
Bank
Persson: Skadeståndsprocess hade inte varit gratis"Chansen till framgång oerhört låg"
Foto: Shutterstock
Analys
ABG: Stor potential för fortsatt tillväxtresa för Sinch"Men ytterligare en emission krävs före nästa förvärv"
Analys
DNB sätter köp på Castellum trots höjd risk inför ordförandevalet
Rapport
Elekta bättre, men lägre resultat än väntat
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Sektor
Arnhult sålde 8 miljoner aktier i Klövern
Rapport
SAS redovisar miljardförlust
Placera
SEB: Åtta vinnare i rapportflodenMen här finns också två rapportförlorare
Aktie
Kraftig resultatökning Mekonomens nya mål
Aktie
Uppgifter: Ekobrottsmyndigheten lägger ned förundersökningen mot Serneke
Placera
DNB: Börsen har haft för bråttom"Bra återhämtning andra halvåret"
Börsen
Uppåt i Asien
Foto: Björn Larsson-Ask/SvD/TT
Boekonomi
Swedbank: Högre bostadspriser kan förstöra drömmen "Allt fler omfattas av amorteringskravet"
Analyser
Här är onsdagens köprekar
Aktie
Airbus och Rolls-Royce med på Norwegians räddningsplan
Sektor
"Sampo inte långsiktig ägare inom bankverksamhet"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Fonder
SCB: Fondförmögenheten steg till över 5.000 miljarder fjärde kvartalet 2020
Aktier
Nordnet begränsar utbudet av blankningsbara aktier